За нас

ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО

LESS IS MORE

Центърът за оценка на въздействието на законодателството е българска независима неправителствена организация от експертен тип, учредена през 2011 година, която осъществява дейността си в обществена полза.

Мисията на Центъра е да насърчава въвеждането на правилата на доброто управление, по-доброто законодателство и интелигентното правно регулиране в България и да популяризира принципа „Колкото по-малко, толкова повече”  в сферата на законодателството.

Основните цели на Центъра са свързани с насърчаване въвеждането на добрите европейски практики и стандарти за оценка на въздействието на законодателството като задължителен механизъм при разработването, обсъждането, приемането, спазването и прилагането на нормативните актове в България.

Организацията има тристепенна органна структура с колективен върховен орган – Настоятелство, едноличен управителен орган – Председател и експертен орган – Консултативен съвет.