p1070759

ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОЕКТ: ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО – КЛЮЧОВ МЕХАНИЗЪМ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ВЗЕМАНЕТО НА РЕШЕНИЯ, БАЗИРАНО НА ДОКАЗАТЕЛСТВА В БЪЛГАРИЯ

В началото на месец февруари 2015 г. се проведоха еднодневни обучения в гр. София за следните целеви групи:
– представители на централната администрация – експерти и правни консултанти, които в ежедневната им работа се сблъскват с въпросите за регулаторната реформа като цяло и по-специално от оценката на въздействието на законодателството;
– представители на местните власти и администрации – имащи отношение към прилагането на оценката на въздействието на законодателството на местно ниво;
– представители на индустриални и търговски организации и бизнес асоциации – които ще бъдат обучени за активно участие в процесите на разработване на ново законодателство, което се отнася до бизнеса.
Лектори на обученията бяха – Dr. Lorenzo Allio, научен сътрудник към партньорската организация по проекта – Швейцарския институт за следдипломно обучение на публичната администрация към Университета в Лозана; експерт от централната администрация и преподавател в СУ „Св. Климент Охридски”.

Leave a Reply