ocenka-cover

БЪЛГАРСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО ПРИЕ КОНЦЕПЦИЯ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ОЦЕНКАТА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО В БЪЛГАРИЯ

В началото на м. фев. 2015 г. със заповед на министър председателя беше създадена междуведомствена работна група. Нейната основна цел беше изготвяне на Концепция за практическо въвеждане на оценката на въздействието на законодателството в нормотворческия процес на Народното събрание и Министерския съвет на Република България. Работната група приключи работата си с приемането на Концепцията със срок до 31 Март 2015 г. Концепцията предвижда въвеждането на единна методология за извършването на оценки на въздействието на законодателството в административните структури на Министерския съвет и Народното събрание. Тази обща рамка ще бъде впоследствие съобразена със спецификите на законодателния процес в двете структури и задълбочена спрямо конкретните нужди в рамките съответно на изпълнителната и законодателната власт.

В началото на м. Април на свое заседание Съветът за административна реформа прие окончателния вариант на концепцията.

Пълният текст на Концепцията можете да откриете тук: КОНЦЕПЦИЯ ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО

 

Leave a Reply