picture1

РАБОТНА ГРУПА ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО В ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ

В началото на м. април 2015 г. МС реши работната група, разработила Концепцията за въвеждане на оценката на въздействието на законодателството в България да продължи своята работа като се фокусира върху изработването на предложенията за изменение и допълнение на Закона за нормативните актове. Предвижда се в самостоятелна глава от закона да бъде уредено задължението за извършване на оценка на въздействието, както и условията и редът за планиране и контролът за тяхното изготвяне и съдържание. Проверката на резултатите от правоприлагането ще се извършва чрез ежемесечни планови и извънредни последващи оценки на въздействието.

Leave a Reply