conferences

КОНФЕРЕНЦИЯ, ПОСВЕТЕНА НА ОЦЕНКАТА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО

На 8 декември 2015 г. в хотел „Сенс” в София Центърът за оценка на въздействието на законодателството проведе заключителна конференция, посветена на оценката на въздействието на законодателството по Проект „Създаване на постоянно експертно звено за граждански мониторинг върху законодателството”, финансиран по Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

В рамките на проявата беше представен разработеният и внесен от Министерския съвет в Народното събрание проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за нормативните актове, който урежда изискването за извършване на оценка на въздействието в рамките на изпълнителната и законодателната власт, както и напредъкът и перспективите пред процеса на практическото въвеждане оценката на въздействието в България.

На конференцията присъстваха народни представители от почти всички парламентарно представени политически партии, представители на изпълнителна власт, централната администрация и неправителствени организации.
Участниците в конференцията бяха приветствани от Антон Герунов, началник на политическия кабинет на заместник министър-председателя по коалиционна rsz_novina-09122015-800x445политика и държавна администрация и министър на вътрешните работи и Акад. Стефан Воденичаров, председател на Българската академия на науките.

При закриването на конференцията, председателят на Центъра за оценка на въздействието на законодателството изрази своята вяра и оптимизъм, че България съвсем скоро ще има нови правила за законодателстване, които ще заместят сега действащите остарел и неадекватен модел и постепенно ще доведат до по-добро регулиране и до по-добър живот на българите.

Leave a Reply