za-zaglavna-snimka

КАУЗАТА „ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО”

На 8 юли 2016 г. в София се проведе Кръгла маса на тема „Оценка на въздействието на законодателството“, организирана от Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност (БОРКОР) и Съвета за административната реформа към Министерски съвет.

Участниците в проявата бяха приветствани от секретаря на Съвета за административна реформа г-н Антон Герунов – началник на политическия кабинет на заместник министър – председателя по коалиционна политика и държавна администрация и министър на вътрешните работи и от г-жа Елеонора Николова – и. д. директор на БОРКОР.

Кръглата маса беше един от първите форуми на високо ниво, на който бяха представени предизвикателствата и перспективите в българския нормотворчески процес след обнародването на Закона за нормативните актове, който урежда задължителната оценка на въздействието на законодателството, оценката на специфичните въздействия и очакванията свързани с неговото влизане в сила на 04.11.2016 г.

Центърът за оценка на въздействието на законодателството беше представен на проявата от своя председател Тони Димов.

Една от най-въздействащите презентации беше тази на г-н Искрен Иванов – главен експерт в Дирекция „Модернизация на администрацията“ в администрацията на Министерски съвет, който говори за Каузата „Оценка на въздействието”, части от която публикуваме тук.

Leave a Reply