АНАЛИЗ НА БЪЛГАРСКАТА НОРМАТИВНА И СТРАТЕГИЧЕСКА РАМКА В ОБЛАСТТА НА РЕГУЛАТОРНАТА РЕФОРМА

В рамките на проект „ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО – КЛЮЧОВ МЕХАНИЗЪМ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ВЗЕМАНЕТО НА РЕШЕНИЯ, ОСНОВАНО НА