presentation-2-1024x576

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ОБЯВИ СВОЯТА НОВА ПРОГРАМА ЗА ПО-ДОБРО РЕГУЛИРАНЕ, ОЗАГЛАВЕНА „ЗАСИЛВАНЕ НА ПРОЗРАЧНОСТТА И КОНТРОЛА С ЦЕЛ ПО-ДОБРО ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО В ЕС”

На 19 май, Европейската комисия обяви своята нова Програма за по-добро регулиране. Този цялостен пакет от реформи, обхващащ целия цикъл

picture1

РАБОТНА ГРУПА ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО В ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ

В началото на м. април 2015 г. МС реши работната група, разработила Концепцията за въвеждане на оценката на въздействието на

ocenka-cover

БЪЛГАРСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО ПРИЕ КОНЦЕПЦИЯ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ОЦЕНКАТА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО В БЪЛГАРИЯ

В началото на м. фев. 2015 г. със заповед на министър председателя беше създадена междуведомствена работна група. Нейната основна цел