b01

ПРОЕКТЪТ ЗА ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ, С КОЙТО ПРЕДВИЖДА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ЗАКОНОДТЕЛСТВОТО БЕШЕ ВНЕСЕН В НАРОДОНОТО СЪБРАНИЕ

На 01 септември 2015 г. проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за нормативните актове бе внесен в Народното Събрание. Той има за цел усъвършенстване на процеса по изготвяне, съгласуване и приемане на нормативните актове чрез въвеждането на института на оценката на въздействието. Припомняме, че той беше разработен с активното участие и застъпничество на експертите от Центъра за оценка на въздействието на законодателството.
Консолидираният и пълният вариант на законопроекта и мотивите, заедно с изготвената от Центъра за оценка на въздействието на законодателството оценка на въздействието по относно предложението можете да откриете тук.

Leave a Reply