1

ПРОГРАМА ЗА СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

Обучението по модулната програма „Оценка на въздействието“ се предоставя съвместно от Института по публична администрация и Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Програмата комбинира научното знание с аналитичните умения на практиците от държавната администрация, за да Ви представи продукт, която съчетава и балансира теорията и практиката в добре свързана система от знания и умения.

Тя е разделена в следните модули:

Модул 1: Оценка на въздействието в публичното управление

Модул 2: Oценка на въздействието на регулирането

Модул 3: Нормотворчество и нормотворчески процес

Лекторите са представители на държавната администрация, НПО и академичен сектор. Програмата е подходяща за служители държавната администрация, НПО и частния сектор, възможност за networking.

Първото обучение започва през март 2017 г. При повече заявки и интерес ще бъдат проведени обучения и през есента.

Общата продължителност: 4 месеца, смесена форма на обучение – присъствено и електронно. Обучение: петък и събота (групови и индивидуални задачи). Успешно завършилите студенти получават документ за следдипломна квалификация, издаден от Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Приемът на документи за кандидатстване в модулната програма се осъществява от Софийския университет.

Документите за прием на кандидатите се подават в сградата на Ректората на СУ „Св. Климент Охридски“, ст. 47, от 10 ч. до 17.30 ч. в периода от 23.01 2017 г. до. 28.02.2017 г.

Необходимите документи са копие на диплома за завършено висше образование, заявление по образец и СV. Такса за обучение: 750 лв.

Вижте видеото за програмата :https://www.youtube.com/watch?v=QsgFm6NkA10

Leave a Reply