presentation-2-1024x576

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ОБЯВИ СВОЯТА НОВА ПРОГРАМА ЗА ПО-ДОБРО РЕГУЛИРАНЕ, ОЗАГЛАВЕНА „ЗАСИЛВАНЕ НА ПРОЗРАЧНОСТТА И КОНТРОЛА С ЦЕЛ ПО-ДОБРО ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО В ЕС”

На 19 май, Европейската комисия обяви своята нова Програма за по-добро регулиране. Този цялостен пакет от реформи, обхващащ целия цикъл