1

ПРОГРАМА ЗА СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

Обучението по модулната програма „Оценка на въздействието“ се предоставя съвместно от Института по публична администрация и Софийския университет „Св. Климент

11

ЗАДЪЛЖИТЕЛНАТА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО Е РЕВОЛЮЦИЯ ЗА БЪЛГАРСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

Интервю на Председателя на Центъра за оценка на въздействието на законодателството пред Bloomberg TV Bulgaria Истинска революция настъпи в българското